Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału
w projekcie  aktywizacyjnym „AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY ”

Projekt  jest realizowany od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2022 na terenie następujących powiatów: olkuskiego, wadowickiego, suskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, oświęcimskiego, brzeskiego, wielickiego, proszowickiego,

W ramach projektu objętych wsparciem będzie 140 osób, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), którym zapewnimy kompleksowe wsparcie specjalistyczne, przyczyniające się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:

– Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy

– Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha

Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium

– Płatne staże zawodowe

– Zatrudnienie wspomagane przy wsparciu trenera zatrudnienia wspieranego

– Opiekę nad osobami zależnymi – dofinansowanie

– Doradztwo informatyczne, szkolenia komputerowe ECDL (Base, Profile, E-citizen)

– Zwrot kosztów dojazdu