Trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
do Szkół Centrum Kształcenia Dorosłych

  1. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  2. Szkoły Policealne
  • Technik farmaceutyczny (2,5 roku)
  • Technik masażysta (2 lata)
  • Opiekun medyczny (1 rok)
  • Terapeuta zajęciowy (2 lata)
  • Asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok)
  • Florysta (1 rok)

Kontakt:

Sekretariat CKD Tel. 33 845 21 33

Mail:ckd@ckd.edu.pl