„Zajęcia komputerowe dla początkujących”

Zapisy:

Mailowo: loweprojekt@gmail.com

Telefonicznie: (33) 845 21 33

lub

w Biurze Projektu: CKD Kęty, ul. Żwirki i Wigury 27/(POK. 17- parter):
poniedziałek, środa, piątek  w godz. 8:00-16:00
wtorek, czwartek: w godz. 8.00 – 17:00

Działania LOWE są dofinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020