FLORYSTA

Kwalifikacja: Wykonywanie kompozycji florystycznych.

Nauka trwa  1 rok ( 2 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym

Zawód florysty może wykonywać osoba, która ukończy naukę w szkole policealnej.

Więcej informacji  w sekretariacie szkoły Centrum Kształcenia Dorosłych  tel. (33) 845-21-33