TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

 Nauka trwa 2,5 roku i kończy się egzaminem  zawodowym

Technikiem farmaceutycznym może zostać osoba, która ukończy naukę
w szkole policealnej i zda egzamin zawodowy przed komisją OKE. Osoba taka może znaleźć pracę w aptekach, firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, hurtowniach farmaceutycznych itp.

 

Więcej informacji w sekretariacie szkoły –  Centrum Kształcenia  Dorosłych  tel. (33) 845-21-33