LOWELOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE KĘTY PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE Z GMINY KĘTY I OKOLIC NA

„ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH”
 
 
Działania LOWE są dofinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020