Działania LOWE są dofinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020