LOWE kurs „Opiekun osób starszych” – grupa II – marzec – kwiecień 2021
 
Miło nam poinformować, że Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Kęty przy Centrum Kształcenia Dorosłych zakończył kolejny kurs „Opiekuna osób starszych”.
Zajęcia teoretyczno–praktyczne umożliwiły uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych podczas opieki nad osobami starszymi – chorymi. Udzielanie pierwszej pomocy, czynności higieniczne i pielęgnacyjne czy żywienie osób starszych to tylko przykłady omawianych na kursie tematów.
Nasi uczestnicy również tym razem cechowali się ogromną empatią i chęcią niesienia pomocy osobom starszym.
 
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w kursie!
Działania LOWE są dofinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020