LOWE „Założenie pasieki krok po kroku” – marzec 2021
Pszczoły w przyrodzie pełnią kluczową rolę. Zapylanie przynosi korzyść w postaci jedzenia nie tylko nam, ludziom. To właśnie pszczołom i ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Dzięki temu, że ich gatunki są tak różnorodne, mogą zapylać różne rodzaje roślin i działać w różnych warunkach.
Uczestnicy spotkania dotyczącego zakładania i prowadzenia pasieki spotkali się u lokalnego przedsiębiorcy – firmy ŁYSOŃ – zajmującej się między innymi produkcją sprzętu pszczelarskiego i pod okiem trenera zgłębiali tajniki pszczelarstwa. Dowiedzieli się miedzy innymi w jakim miejscu najlepiej urządzać pasieczysko. Poznali niezbędny sprzęt pszczelarski, wiadomości o pszczołach i ich gatunkach, oraz budowę pszczoły.
Trener pan Błażej pszczelarz, dla którego pszczoły są pasją – opowiadał również miedzy innymi o podstawowych pracach pasiecznych w sezonie, chorobach i wrogach pszczół a także o systemie organizacyjnym pszczelarstwa.
Uczestnicy zobaczyli na żywo wnętrze ula i ich mieszkańców a na zakończenie degustowali różne gatunki miodu i wyrobek pszczeli taki jak pyłek, pierzga czy propolis.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc liczymy, że niebawem poszerzy się grono pszczelarzy w naszym regionie.
Dziękujemy za udział w spotkaniu!
 
Działania LOWE są dofinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020