„Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach zaprasza na kurs Opiekun osób
starszych.
 
Po kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 
Szczegóły i zapisy w sekretariacie szkoły i pod nr tel. 33 845 21 33″