Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach zaprasza na kurs „Pomoc apteczna” – 80 godzin

Informacji udziela sekretariat szkoły CKD Kęty

Zapisy – tel. 33 845 21 33