Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 48 godzin. Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.