„UWAGA!!! 3 edycje kursów uzupełniających dla opiekunów medycznych –
HARMONOGRAMY

Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z harmonogramami 3
edycji kursów uzupełniających dla opiekunów medycznych.”

Edycja 1

Edycja 2

Edycja 3

Miejsce prowadzenia zajęć praktycznych na kursie uzupełniającym dla
opiekunów medycznych:
Maria Oczko Centrum Kształcenia Dorosłych
ul. Żwirki i Wigury 27
32 – 650 Kęty