Zapraszamy na kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Mamy jeszcze wolne miejsca. Podstawą do przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia średniego.
Zajęcia na kursie planujemy rozpocząć w styczniu 2024 r. 

Szczegółów udziela sekretariat szkoły.