ASYSTENT  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kwalifikacja: Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie                                       chorej i niesamodzielnej

Tryb nauczania – zaoczny
Czas trwania: 1 rok

  •  Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji medycznej, zawodowej, społecznej
  • Organizuje prace z osobą niepełnosprawną
  • Wykonuje czynności opiekuńcze
  • Aktywizuje osobę niepełnosprawną do samodzielności życiowej
  • Wspiera osobę niepełnosprawną w trudnych sytuacjach życiowych

Więcej informacji udziela: sekretariat szkoły tel. (33) 845-21-33