Kategorie
Uncategorized

Sekretariat nieczynny

Kategorie
Uncategorized

Zapraszamy na kurs

Kategorie
Uncategorized

Asysten osoby niepełnosprawnej

Kategorie
Uncategorized

Zapraszamy na kurs

Kategorie
Uncategorized

Sekretariat nieczynny

Kategorie
Uncategorized

Rusza kurs – Opiekun w żłobku

Zapraszamy na kurs „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.

Mamy jeszcze wolne miejsca. Podstawą do przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia średniego.
Zajęcia na kursie planujemy rozpocząć w styczniu 2024 r. 

Szczegółów udziela sekretariat szkoły.

Kategorie
Uncategorized

Harmonogramy – kurs uzupełniający – opiekun medyczny

„UWAGA!!! 3 edycje kursów uzupełniających dla opiekunów medycznych –
HARMONOGRAMY

Zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z harmonogramami 3
edycji kursów uzupełniających dla opiekunów medycznych.”

Edycja 1

Edycja 2

Edycja 3

Miejsce prowadzenia zajęć praktycznych na kursie uzupełniającym dla
opiekunów medycznych:
Maria Oczko Centrum Kształcenia Dorosłych
ul. Żwirki i Wigury 27
32 – 650 Kęty

Kategorie
Uncategorized

Kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – 48 godzin. Program kursu został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Kategorie
Uncategorized

Opiekun w żłobku

Kategorie
Uncategorized

Kurs obsługi wózków

Kategorie
Uncategorized

Florysta

FLORYSTA

Kwalifikacja: Wykonywanie kompozycji florystycznych.

Nauka trwa  1 rok ( 2 semestry) i kończy się egzaminem zawodowym

Zawód florysty może wykonywać osoba, która ukończy naukę w szkole policealnej.

Więcej informacji  w sekretariacie szkoły Centrum Kształcenia Dorosłych  tel. (33) 845-21-33

Kategorie
Uncategorized

Opiekun medyczny

OPIEKUN  MEDYCZNY

Kwalifikacja: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Tryb nauczania – stacjonarny

Czas trwania: 1,5 roku (zmian od 01.09.2021)

Nauka wyłącznie w ramach szkoły policealnej

Więcej informacji udziela: sekretariat szkoły tel. (33) 845-21-33