Liceum dla dorosłych

Uwaga!
Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia mogą zostać przyjęci do klasy II 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych I dla nich nauka trwa 2 lata.

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą zostać przyjęte osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły.