Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie na kursy dla dorosłych.

Zainteresowane osoby dorosłe zapraszamy 
do Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Cele Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Kęty przy Centrum Kształcenia Dorosłych

Głównym celem LOWE w Gminie Kęty przy Centrum Kształcenia Dorosłych jest aktywizowanie osób dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę do uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kęty.

Rolę LOWE będzie pełniło Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Etap 1 – diagnoza potrzeb osób dorosłych z otoczenia szkoły

Etap 2 – opracowanie i realizacja oferty edukacyjnej dla dorosłych – 1 październik 2020 r. 31 październik 2021 r.

CHĘTNIE DOWIEMY SIĘ, JAKIE SĄ TWOJE POTRZEBY W ZAKRESIE SAMOROZWOJU!!!

Pobierz ankietę, wypełnij ją i odeślij jej skan

lub dostarcz do biura LOWE.

Jeśli masz wątpliwości lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat LOWE zadzwoń lub umów się na spotkanie w biurze.

Biuro LOWE w Gminie Kęty

przy Centrum Kształcenia Dorosłych

ul. Żwirki i Wigury 27

32 – 650 Kęty

czynne: pon. – pt. w godz. od 8:00 – 16:00

tel. 33 845 21 33

e-mail: loweprojekt@gmail.com

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Kęty przy Centrum Kształcenia Dorosłych powstał 
w ramach umowy grantowej zawartej z 
Fundacją Małopolska Izba 
Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych 2”. 

POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany 
z Funduszy Europejskich.