IMG_1406

 

OPIEKUN  MEDYCZNY

Kwalifikacja: Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Tryb nauczania – stacjonarny

Czas trwania: 1,5 roku (zmian od 01.09.2021)

Nauka wyłącznie w ramach szkoły policealnej

Opis kierunku:

Opiekun medyczny to zawód dla osób odpowiedzialnych i empatycznych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej.

Na pracę profesjonalnych opiekunów jest bardzo duże zapotrzebowanie zarówno w Polsce jaki i za granicą.

IMG_1399

Program kształcenia  zawodowego dla w/w kwalifikacji obejmuje następujące tematy:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej
 • Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą
  i niesamodzielną
 • Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej
 • Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych oraz wykonywanie wybranych czynności
  z  zakresu opieki pielęgnacyjnej
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej
 • Wykonywanie wybranych czynności z zakresu asystowania przy operacji
 • Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych dla osoby chorej
  i niesamodzielnej
 • Sprawowanie opieki nad pacjentem dializowanym na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki
  dializacyjnej
 • Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo –
   symetrycznej trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe
 • Język obcy zawodowy

Więcej informacji udziela: sekretariat szkoły tel. (33) 845-21-33