Szkoły Policealne

Szkoła policealna istnieje od 1999r, posada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana do rejestru szkół niepublicznych.

Kształcimy w zawodach:

Do szkoły policealnej przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.